Passend onderwijs

 

Annejet zakt op de bank en pakt haar laptop. Het kost haar moeite om het ding goed vast te pakken. Net zoals alles haar moeite kost tegenwoordig. Wat is ze vreselijk moe. Ze klikt op het google Chrome ikoon en tikt de zoekcode lensworld promocode in. Dan ziet ze in het venster de gezochte tekst lensworld promocode. Mooi. Ze heeft dringend nieuwe lenzen nodig. Vermoeid klikt ze door om de code te bemachtigen. Alles kost haar zoveel moeite. En het is allemaal de schuld van het passend onderwijs denkt ze bitter. Vijf maanden zit ze nu al op de bank. Hoe zou het met haar klasje zijn? Ze denkt aan haar leerlingen die nu naar groep 8 zullen zijn overgegaan. Niet allemaal denkt ze. Haar gedachten gaan terug naar die laatste rampzalige dag op school.

Vijf maanden geleden had ze ook al heel moe toen voor haar klas gestaan. Voor de zoveelste keer had ze Thomas tot de orde geroepen terwijl ze probeerde uit te leggen wat het klimaat in Australië inhield. Al vier keer tijdens haar les had Thomas door de klas geroepen en nu was ze het zat. Thomas was aan het joelen:'kijk, kijk, een vliegtuig daar in de lucht. Hij maakt mooie strepen jongens'. Hij rende naar het raam en begon op de ramen te trommelen. En ineens kwamen de andere kinderen ook naar het raam en iedereen begon door elkaar heen te schreeuwen. Het werd een enorme pan en Annejet kon er niet meer bovenuit komen. Toen knapte er iets in haar hoofd. Ze beende naar het raam en pakte Thomas bij zijn arm. Ze schudde hem door elkaar en gilde: "rotjoch, rotjoch".

Daarna ging alles heel snel. De directrice was op het rumoer afgekomen en had haar bij Thomas weggehaald. De ouders waren ingelicht en Annejet was naar huis gestuurd. Ze was op non-actief gesteld. Het was nog een hele toestand geworden met de ouders, maar uiteindelijk waren de gemoederen bedaard. En nu zat ze thuis. Helemaal overspannen. Niet meer in staat om nog maar iets voor elkaar te krijgen. Haar hele leven lag overhoop.

Ze denkt terug aan haar klas drie jaar geleden. Toen had ze nog voor groep vier gestaan en was dit een heel rustige hardwerkende klas geweest. Dat was helemaal veranderd toen Thomas van de speciale school bij haar in groep zeven was gekomen. Thomas had een aanpassingsstoornis, maar hij moest ingepast worden in het gewone onderwijs. Niemand was ermee opgeschoten want er was voortdurend onrust in de klas. De andere kinderen bleven achter, niemand kreeg meer aandacht en Thomas al helemaal niet en zij zit nu thuis. Ziek gemaakt.

 

 

 

 

Ipad in het onderwijs

Het is de laatste manier van lesgeven op de Nederlandse scholen. Namelijk het lesgeven via de ipad. Er staan tegenwoordig duizenden educatieve apps in de appstore. Denk hierbij aan notitie apps om je aantekeningen in te maken tijdens de les. Of als je zelf leraar bent is er ook een app waarmee je handig de vooruitgang van de studenten/ leerlingen kan bijhouden. Maar zo zijn er ook apps voor alle vakken die je maar kan bedenken. Zo hebben ze Spotzi-atlas om aardrijkskunde te leren aan de kinderen. Of Tafeltrainer om de beruchte tafels te leren die een ieder nog uit zijn hoofd kent tot 10. Er zijn zelfs verscheidene IQ tests te vinden op het internet, om te testen hoe slim je nou daadwerkelijk bent. En de Nederlandse scholen hebben deze technologie omarmt, er zijn tegenwoordig de zogeheten Ipad-scholen. Hier krijgen kinderen voornamelijk les via de Ipad, met uitzondering van gym. Dit maakt het zaak dat elke ouder natuurlijk ook zo’n Ipad in huis heeft en hiervoor gaan ze het internet op om de goedkoopste Ipad te vinden. Want het mag natuurlijk niet teveel geld kosten. Dus het onderwijs zit niet stil en gaat voorop in technologische ontwikkelingen van dit moment en dit is een goed initiatief.

Uitleg over schoolplicht

In Nederland ben je vanaf vijf jaar leerplichtig tot en met je zestien jaar. Kinderen gaan hier vaak al vanaf vier jaar naar groep één van de basisschool. Het kan zijn dat kinderen dan nog snel moe zijn en dan mogen ze ook een halve dag gaan of een aantal dagdelen in de week. Vanaf vijf jaar moeten zij wel hele dagen naar school. Veel kinderen zijn er op die leeftijd ook echt aan toe om naar school te gaan. Ze willen samen spelen en willen niet meer de hele dag thuis zijn of naar de peuterspeelzaal. Als ouder merk je ook dat je kinderen er aan toe zijn, ze kunnen thuis wat hangerig en vervelend worden omdat zij de uitdaging missen. Als dit bij je kindje van vier jaar zo is kunnen ze naar school en kun je kijken hoe dat gaat.

Tot en met zestien jaar moet je naar school in Nederland, daarna kun je gaan werken. De meeste mensen in Nederland kiezen dan nog voor een andere opleiding, maar er zijn ook jongeren die echt niet willen leren en die dan liever gaan werken zodat zij geld kunnen verdienen en andere dingen kunnen doen dan naar school gaan. Het is belangrijk dat ouders de regels kennen van schoolplicht en leerlingen ook zodat zij zich hier aan houden anders staat er een boete op.

Welke onderwijs methoden zijn er?

Als je onderwijs voor je kinderen gaat kiezen kan dat erg lastig zijn. Er zijn namelijk verschillende onderwijsmethoden waar je uit kunt kiezen. Er kan gedacht worden aan Montessori, maar ook Dalton onderwijs, Jenaplanonderwijs, Freinet onderwijs en Vrije scholen behoren hier toe. Over het algemeen kan gezegd worden dat er gekeken moet worden achter welke methode je staat als je een school kiest met een speciale onderwijsmethode. Je moet je afvragen wat voor schooltype je aanspreekt. Maar je dient ook te kijken naar wat voor schooltype erbij je kind past, praat eens met de docenten, spreekt het je aan hoe zij onderwijs geven? Wat voor leerlingen zijn er aanwezig op de school en neem eens een kijkje in een klas, hoe is de sfeer? Lees verder